Đảng ủy PVC-MS tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần 10 nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 31/03/2017, Đảng bộ Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 10 – Nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Công ty mẹ Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó bí thư thường trực Đảng Ủy, Ủy viên HĐQT.

toan-canh.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Về phía Đảng bộ PVC-MS, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị sản xuất và các đoàn thể chính trị xã hội Công ty.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ PVC-MS, đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì và khai mạc Hội nghị.

a-Quang.jpg

Đ/c Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC-MS báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Quang đã báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017 của Đảng bộ. Theo đó, trong Quý I/2017, Đảng ủy Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, tập trung triển khai thực hiện đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và cùng HĐQT – Ban giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, song song đó tiếp tục công tác tái cấu trúc, kiện toàn lại bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và hiệu quả, đồng thời tăng cường tiếp thị tìm kiếm thêm các công việc mới nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

Đảng ủy Công ty đã triển khai và quán triệt kịp thời các văn bản, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy cấp trên, thông qua đó ban hành các nghị quyết lãnh đạo và xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện tại đơn vị. Đảng ủy Công ty đã thành lập thêm 01 Chi bộ mới (Đội điện – Tự động hóa) nâng tổng số lên 13 Chi bộ trực thuộc. Tính đến 31/3/2017, toàn Đảng bộ có 223 đảng viên tăng 12 đảng viên so với cùng kỳ năm trước. Công tác phát triển Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội luôn được Đảng ủy Công ty hết sức quan tâm. Bên cạnh những mặt, lĩnh vực đã làm được, đồng chí Bí thư cũng đã chỉ ra những điểm hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho PVC-MS để cùng Đảng bộ đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm đổi mới và phát triển Công ty.

Về nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017, Đảng bộ PVC-MS sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Tập trung lãnh đạo tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng cường công tác xây dựng đảng, thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

a-Thuyet.jpg

Đ/c Thái Doãn Thuyết, UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017 của Công ty, đồng chí Thái Doãn Thuyết, UV BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc cho biết: Trong Quý I/2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2016. Công ty đã thực hiện sản lượng 470,00 tỷ đồng đạt 100,21% so với kế hoạch, Doanh thu 343,00 tỷ đồng đạt 100,29% so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế 25,20 tỷ đồng đạt 100,80% so với kế hoạch, Nộp ngân sách 27,50 tỷ đồng. Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án 3P (P11, P12, P13) của BQP đảm bảo an toàn, chất lượng và đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Đồng thời tiếp tục thi công các hạng mục còn lại tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2, thi công dự án Kho xăng dầu Nghi Sơn, NMNĐ Sông Hậu 1. Công ty cũng vừa hoàn thành, hạ thủy và bàn giao Topside Thỏ trắng 3 ngày 21/03/2017.

Trước tình hình khó khăn chung của ngành Dầu khí, PVC-MS đã tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm thêm công việc, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ tại các công trình dự án, chú trọng ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, tiết giảm chi phí, công tác tái cơ cấu, rà soát định biên bộ máy cũng được Công ty triển khai thực hiện nhằm tinh gọn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bước sang Quý II/2017, được dự báo trước sẽ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty sẽ nỗ lực hết sức phấn đấu để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch quý đề ra, đồng thời tiếp tục tập trung triển khai thi công tốt các dự án đang thực hiện, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm thêm các hợp đồng mới, song song đó tiếp tục công tác rà soát định biên lại bộ máy, hoàn thiện các quy chế/ quy trình nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Hội nghị đã thảo luận và nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo các Phòng/ Ban/ Đơn vị trực thuộc/ các Tổ chức đoàn thể, các nội dung liên quan chủ yếu đến công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp thị tìm kiếm công việc; cải tiến kỹ thuật công nghệ thi công nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm và tăng năng lực cạnh tranh của đơn vị; công tác thu hồi xử lý công nợ tại các dự án và nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất đối với Lãnh đạo Tổng công ty.

c-Huong.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT TCT PVC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng công đã đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong Quý I/2017 của PVC-MS. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đặt ra. Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn song đơn vị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I/2017. Bước sang Quý II và các tháng còn lại của năm 2017, trước những thách thức chung của nền kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh: PVC-MS cần tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm thêm các nguồn công việc mới, định hướng mở rộng thị trường ra bên ngoài ngành. Song song đó phải chú ý đánh giá kỹ mọi tiềm ẩn rủi ro để đưa ra các giải pháp phòng ngừa hợp lý. Chú trọng đặc biệt tới công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị dòng tiền lành mạnh, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty được phát triển bền vững.

Thay mặt Đảng bộ PVC-MS, đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC-MS đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng công ty PVC cùng các ý kiến đóng góp khác và đưa vào nghị quyết lãnh đạo để Đảng bộ PVC-MS triển khai thực hiện trong Quý II/2017.

PVC-MS.

Bài viết liên quan

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

PXS-CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

PXS - Tài liệu ĐHĐCĐ 2018, Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Công đoàn PVC-MS tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và tháng Công nhân 2018.

PXS-CBTT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Thông báo chốt danh sách cổ đông

PXS-CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Đảng ủy PVC-MS tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần 14 nhiệm kỳ 2015-2020

Đoàn Thanh niên PVC-MS tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Khởi công khối thượng tầng giàn CTC1- WHP Dự án Cá Tầm 01- Lô 09-3/12

Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, Người đại diện vốn tại Tổng công ty Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)