Hội nghị tổng kết, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và đánh giá cán bộ năm 2018
Ngày đăng: 11/12/2018

     Ngày 03/12/2018, Đảng ủy Công ty Cổ phần kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và đánh giá cán bộ năm 2018.

     Đến dự hội nghị, về phía Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có đồng chí Nguyễn Đình Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thành viên phụ trách HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

     Về phía PVC-MS có đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trần Vũ Phượng, Phó bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Quyền Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Trưởng các Tổ chức đoàn thể, Lãnh đạo các Phòng/ Ban chức năng/ Đơn vị trực thuộc Công ty.

a-Quang.JPG

Đồng chí Đỗ Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Hội nghị

     Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Đảng ủy PVC-MS, đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT cho biết:

     Năm 2018, Đảng bộ PVC-MS tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Song với tình hình hết sức khó khăn về công ăn việc làm kéo dài từ nửa cuối năm 2017 cho đến nay cùng với nhiều nguyên nhân khách quan khác đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của PVC-MS. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy - HĐQT - Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV, NLĐ Công ty đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết một lòng, cùng nhau từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm duy trì các mặt hoạt động. Công ty cũng đẩy mạnh thực hiện công tác tái cấu trúc đổi mới doanh nghiệp, sắp xếp định biên nhân sự theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả công việc để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

     Đảng ủy Công ty đã phổ biến, triển khai và quán triệt thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên và NLĐ nhất các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các Nghị quyết Hội nghị trung ương 6,7,8 Khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư.

     Năm 2019, dự báo PVC-MS vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu việc làm, phần việc của Công ty tại Gói thầu A2 - Dự án Hóa Dầu Long Sơn dự kiến cuối Quý IV/2019 và đầu năm 2020 mới triển khai thực hiện, trên cơ sở rà soát các công việc có thể triển khai trong năm 2019, tập thể lãnh đạo Đảng ủy - HĐQT - Ban Giám đốc xác định nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu cơ bản sau: Sản lượng: 700 tỷ đồng, Doanh thu: 630 tỷ đồng và Nộp NSNN 38 tỷ đồng, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch đặt ra.

a-Phuong.JPG

Đồng chí Trần Vũ Phượng - Quyền Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

     Hội nghị đã nghe các Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Các báo cáo kiểm điểm nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; kiểm điểm công tác quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục đã được chỉ ra và những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

     Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm của các thành viên trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng. Các báo cáo tập trung chủ yếu nhấn mạnh đến các khuyết điểm, tồn tại hạn chế trong thời gian vừa qua. Trên tinh thần cởi mở, dân chủ và xây dựng, nhiều ý kiến đóng góp được đưa ra nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của từng đồng chí trên mỗi lĩnh vực công tác. Qua đó, các đồng chí lãnh đạo đã tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản thân, đồng thời nhận rõ ưu điểm, hạn chế của mình và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục để thực hiện trong thời gian tới.

a-The.JPG

Đồng chí Nguyễn Đình Thế - Ủy viên TVĐU, Thành viên phụ trách HĐQT, Tổng Giám đốc PVC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thành viên phụ trách HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty PVC nhấn mạnh: PVC-MS phải nhìn nhận một cách thấu đáo, khách quan tình hình thực tại của đơn vị và bằng nhiều biện pháp, phương án cụ thể để đưa ra các quyết sách trong công tác tài chính, cân đối dòng tiền, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ được giao; Công tác tiền lương cũng cần cải tiến, trả lương theo năng suất, trách nhiệm, hiệu quả làm việc. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người lao động thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ khó khăn chung. Giải pháp cấp bách trước mắt và dài hạn là phải tìm kiếm việc làm. Thực hiện phân cấp, giao rõ trách nhiệm từ Lãnh đạo, Phòng ban, Đơn vị. Phải thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt cụ thể để tiết giảm chi phí. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty để cùng xử lý công nợ dự án. Tổng công ty cũng sẽ rà soát lại toàn bộ phần việc khác tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 để xem xét giao cho PVC-MS chủ trì thực hiện nếu đủ năng lực. PVC-MS cần chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để tránh bị động cho các dự án như Long Sơn. Tổng công ty luôn quan tâm và bám sát PVC-MS.

     Từ những ý kiến chỉ đạo trên, Đồng chí đã yêu cầu PVC-MS phải nổ lực hơn nữa, tổng hợp thế mạnh của tất cả các bộ phận để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc xử lý các vấn đề mà Đảng bộ PVC-MS đã nhận diện cần phải có giải pháp cụ thể, mổ xẻ vấn đề, phân công, phân cấp để thực hiện.

     Thay mặt Đảng uỷ PVC-MS, đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự Hội nghị, Đảng ủy PVC-MS sẽ bổ sung, hoàn thiện các báo cáo và đưa vào Nghị quyết lãnh đạo 2019 của Đảng bộ Công ty để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời, cũng đề nghị Đảng bộ Tổng công ty sâu sát hơn nữa để có những định hướng cho PVC-MS đưa ra các giải pháp vượt qua giai đoạn khó khăn sắp tới.

PVC-MS

Bài viết liên quan

Đảng bộ PVC-MS tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Công đoàn Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ 30/4, 1/5 và Tháng Công nhân

Bán thanh lý máy móc thiết bị

PVC-MS khởi công dự án thi công chế tạo trên bờ, hạ thủy và chằng buộc khối thượng tầng trên phương tiện vận chuyển – Giàn BK21

Thư chúc mừng năm mới 2020

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

PVC-MS cùng với liên danh nhà thầu chính POSCO E&C tổ chức Lễ khởi công Gói thầu Gia công và lắp đặt bồn NAPHTHA – thuộc Dự án Gói A2- Kho chứa và đường ống liên kết của tổ hợp Hóa Dầu Miền Nam Việt Nam.

PVC-MS tổ chức Lễ khởi công Gói G - Nhà máy tiện ích trung tâm, là một phần gói Gia công chế tạo Ống công nghệ, Gối đỡ ống công nghệ, thuộc dự án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam.

Công đoàn PVC-MS tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)

Đêm hội Trăng rằm PVC-MS năm 2019