PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng: 18/06/2018

     Sáng ngày 15/6/2018, tại Trụ sở PVC-MS, 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (Mã chứng khoán PXS) đã tổ chức thành công.

     Đến dự đại hội, về phía Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đình Thế, UV HĐQT, Tổng giám đốc; Ông Bùi Ngọc Hưng, UV HĐQT, Ông Nguyễn Trung Trí, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

     Về phía đối tác chiến lược của PVC-MS có ông Phillip Lim H. G, Giám đốc điều hành Công ty Mepcom Offsore & Marine Pte. Ltd, thành viên HĐQT PVC-MS và đại diện Lãnh đạo các đơn vị bạn, các đối tác, các tổ chức ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, các đơn vị tư vấn của PVC-MS,

     Về phía Công ty có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc cùng 89 cổ đông đại diện cho 39.490.047 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,82% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

     Đại hội đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các ông: Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT; ông Phillip Lim H. G, Ủy viên HĐQT; Thái Doãn Thuyết, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

toan-canh.JPGToàn cảnh Đại hội

     Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua 11 nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018; Tờ trình chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018; Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn.

     Báo cáo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Quang, chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh: năm 2017 là năm ngành Dầu khí gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với PVC-MS do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan tác động nên kết quả SXKD của Công ty đã bị ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công ty mẹ, sự hỗ trợ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn, Bộ quốc phòng, sự tin tưởng của các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã cùng tập thể người lao động PVC-MS triển khai quyết liệt các giải pháp, tuy nhiên các chỉ tiêu kinh tế năm 2017 của Công ty không đạt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

a-Quang.JPGÔng Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

     Bước sang năm 2018, hoạt động SXKD của Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc xác định sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Trong đó tập trung ưu tiên công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, tái cơ cấu doanh nghiệp và thu hồi công nợ đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững.

     Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, ông Thái Doãn Thuyết, Phó giám đốc Công ty cho biết: Năm 2017, PVC-MS đã thực hiện thành công các Dự án: Topside Thỏ Trắng 3, Dự án P11,12,13; Kho xăng dầu Nghi Sơn. Riêng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 được thực hiện từ năm 2015 đến nay PVC-MS đang triển khai thêm các hạng mục Xưởng sửa chữa Cơ khí và Nhà kho, hệ thống Pipe-rack. Đồng thời đang thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và một số dự án nhỏ khác. Trong điều kiện khó khăn chung của ngành Dầu khí, Công ty đã cố gắng vượt qua và duy trì sản xuất kinh doanh với sản lượng đạt 1.014,91 tỷ đồng, tổng doanh thu 859,69 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,04 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách Nhà nước 51,65 tỷ đồng.

a-Thuyet.JPGÔng Thái Doãn Thuyết, Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

     Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, PVC-MS sẽ tập trung cao độ cho công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm, ưu tiên thế mạnh vào các công việc xây lắp cốt lõi của phần cơ khí Dầu khí, điện, điện điều khiển. Lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng, các công trình dầu khí trên bờ. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, máy móc thiết bị... để thực hiện ngay khi các dự án triển khai: Sao Vàng Đại Nguyệt, Cá Tầm, Dự án Hoá dầu Long Sơn (gói A2), Sư Tử Trắng giai đoạn 2, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Phong điện Đài Loan…

     Thay mặt lãnh đạo Công ty Mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT phát biểu đánh giá cao sự nỗ lực của PVC-MS trong giai đoạn cực kỳ khó khăn hiện nay, là một trong các đơn vị thành viên bảo toàn được vốn để đảm bảo phát triển bền vững. Công ty đã hoàn thành xuất sắc các dự án trọng điểm của Bộ quốc phòng, PVN và có công đóng góp rất lớn trong việc đưa Dự án NMNĐ Thái Bình 2 về đích. Tuy nhiên, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu vẫn còn chậm so với các đơn vị trong Tập đoàn (PVN), cần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của đơn vị để đạt hiệu quả trong công tác tiếp thị đấu thầu các dự án, hoàn tất các hợp đồng dở dang song song đó mở rộng sang các dự án ngoài ngành, tập trung công tác thu hồi công nợ đảm bảo dòng tiền hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó cần chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực thật tốt để triển khai ngay khi có các dự án mới.

a-Thang.JPGÔng Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT TCT PVC phát biểu tại Đại hội

     Phía đối tác chiến lược, ông Phillip Lim H. G cũng chia sẻ thêm với cổ đông về tình hình kinh tế, an ninh, chính trị khu vực và quốc tế, tình trạng khó khăn của ngành Dầu khí toàn cầu nói chung cũng như PVC-MS nói riêng và các cơ hội cho PVC-MS trong thời gian tới và mong muốn quý cổ đông tiếp tục tin tưởng và ủng hộ Công ty.

Lim.JPGÔng Phillip Lim H. G phát biểu tại Đại hội

     Tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã giải thích những câu hỏi, chất vấn của cổ đông xoay quanh việc triển khai hoạt động SXKD, quản trị điều hành doanh nghiệp, quyền lợi của các cổ đông... Ban lãnh đạo Công ty cũng khẳng định rằng với chiến lược phát triển Công ty bền vững và lâu dài dựa trên nền tảng được xây dựng trong gần 35 năm qua cùng với thế mạnh về nguồn lực và thương hiệu của mình, PVC-MS tin tưởng rằng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 và làm cơ sở phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

     Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của PVC-MS đã thành công tốt đẹp với việc thông qua tất cả các nội dung báo cáo và tờ trình với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%. Đại hội lần này cũng đã thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS theo đó: Ông Nguyễn Đình Thế thôi làm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT; Ông Phạm Tất Thành thôi làm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức Giám đốc; bầu Ông Trần Vũ Phượng, nguyên Phó giám đốc PVC-MS, hiện Phó giám đốc BĐH Dự án NMNĐ Thái Bình 2 - Tổng công ty PVC làm thành viên HĐQT PVC-MS; bầu Ông Lê Tự Hiểu, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch II làm Thành viên độc lập HĐQT; bầu Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, cán bộ Phòng Tổ chức- Hành chính làm Trưởng Ban Kiểm soát thay thế ông Nguyễn Văn Thân nghỉ hưu.

tang-hoa.JPG

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA PVC-MS

Stt

Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch 2018

1

  Sản lượng

Tỷ đồng

700,00

2

  Doanh thu

Tỷ đồng

670,00

3

  Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

2,00

4

  Nộp NSNN

Tỷ đồng

40,00

5

  Giá trị đầu tư

Tỷ đồng

4,50

 

Bài viết liên quan

PVC-MS tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Công ty và Người Lao động

Lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ Quyền giám đốc và quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

PXS-CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

PXS - Tài liệu ĐHĐCĐ 2018, Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Công đoàn PVC-MS tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và tháng Công nhân 2018.

PXS-CBTT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Thông báo chốt danh sách cổ đông

PXS-CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Đảng ủy PVC-MS tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần 14 nhiệm kỳ 2015-2020

Đoàn Thanh niên PVC-MS tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Khởi công khối thượng tầng giàn CTC1- WHP Dự án Cá Tầm 01- Lô 09-3/12