PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng: 02/07/2020

     Sáng ngày 30/6/2020, tại Khách sạn Grand – 02 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, mã chứng khoán PXS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

     Đến dự Đại hội, về phía Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Trung Trí - Phó Tổng giám đốc và Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty.

toan-canh.JPG

Toàn cảnh Đại hội

     Về phía khách mời, có đại diện Lãnh đạo các đơn vị bạn trực thuộc Công ty mẹ (DOBC, PVC-IC, Petroland, PVC-Bình Sơn, PVCLand), Liên doanh Việt Nga – Vietsovpetro, các đối tác là các tổ chức ngân hàng thương mại MBBank, Vietinbank, NCB, PVComBank và các đối tác khác của PVC-MS.

     Về phía Công ty có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc cùng 42 cổ đông đại diện cho 40.145.016 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,91% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

     Đại hội diễn ra dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm các ông: Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa; Ông Trần Vũ Phượng - Ủy viên HĐQT và Ông Chu Thanh Hải - Ủy viên độc lập HĐQT Công ty.

Doan-chu-tich.JPG

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

     Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua 07 nội dung gồm: 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và KH năm 2020; 2) Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2019 và KH năm 2020; 3) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và KH năm 2020; 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 6) Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp/ thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; 7) Tờ trình thông qua phương án bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

     Báo cáo tại Đại hội, Ông Đinh Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Năm 2019 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với PVC-MS, đặc biệt về tài chính và tìm kiếm thêm các hợp đồng mới. Đây là chuỗi khó khăn kéo dài và bắt đầu từ nửa cuối năm 2017. Nguyên nhân chính do các dự án trong ngành bị dừng giãn kế hoạch đầu tư, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xây lắp, công tác tiếp thị đấu thầu chưa đạt hiệu quả, nguồn công việc ít, kéo theo khó khăn về tài chính khiến đơn vị thiếu dòng tiền để triển khai các hoạt động SXKD. Công ty cũng đã quyết liệt triển khai các giải pháp để tháo gỡ nhằm ổn định tình hình sản xuất, tuy nhiên do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của đơn vị. Mặc dù Quý IV/2019 đã bắt đầu triển khai được Gói thầu A2 – Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn nhưng do sản lượng đạt được trong năm thấp nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến lợi nhuận âm nên không hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao.

anh-Hung.JPG

Ông Đinh Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

     Trong năm 2019, bộ máy Hội đồng quản trị PVC-MS cũng có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự, các thành viên mới tiếp nhận công việc nên trong quá trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ vẫn còn hạn chế nhất định.

     Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, ông Thái Doãn Thuyết, Phó giám đốc Công ty thẳng thắn nhìn nhận: Mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo các cấp Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị trong ngành, sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông, tập thể Ban lãnh đạo Công ty và người lao động đã nỗ lực cố gắng hết sức nhưng do tình hình khó khăn chung dẫn đến đơn vị không thể hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch. Với sản lượng đạt 432,5/515 tỷ đồng đạt 83,98%, tổng doanh thu 439,56/531,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (266,55) tỷ đồng.

anh-Thuyet.JPG

Ông Thái Doãn Thuyết, Phó Giám đốc Công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD

     Cả 3 chỉ tiêu chính sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều không đạt kế hoạch chủ yếu do các nguyên nhân sau: do Công ty thiếu việc làm trong thời gian dài, nguồn việc thực hiện trong năm  ít chủ yếu là các dự án chuyển tiếp từ các năm trước sang, một số công trình tiếp thị được giá trị không nhiều, Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn cuối tháng 10/2019 mới bắt đầu triển khai nên sản lượng đạt được trong năm thấp, doanh thu không đủ để bù đắp các khoản chi phí cố định như chi phí tài chính, chi phí quản lý trong đó chi phí khấu hao lớn về Bãi cảng, Tòa nhà Văn phòng, tài sản máy móc thiết bị,… gần 60 tỷ, việc phải trích lập dự phòng các khoản phải thu từ các dự án là nguyên gây lỗ. Bên cạnh đó, công tác thu hồi vốn chậm tại các dự án DKI của Bộ Quốc phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1 gây khó khăn về tài chính khiến đơn vị mất cân đối dòng tiền, đồng thời lỗ lũy kế từ năm trước chuyển sang dẫn đến Công ty không đạt được các chỉ tiêu đề ra.

     Trong năm 2019, Công ty cũng đã hoàn thành thi công các dự án Chế tạo Module Train A; Chế tạo 11 Bình bồn áp lực; Chế tạo cụm thiết bị Fuel Gas System; Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; Dự án BK20; Dự án Chế tạo Chân đế Sao Vàng Đại Nguyệt; Lắp đặt hệ thống Crude oil Cá Tầm. Đồng thời, hiện đang tập trung tiếp tục thi công các hợp đồng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Gói G & A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam; Dự án Topside BK21.

     Năm 2020, chắc chắn sẽ là năm khởi sắc hơn đối với PVC-MS với việc Dự án Tổ hợp Hóa dầu đã được triển khai đảm bảo nguồn sản lượng, doanh thu chính cho Công ty trong năm 2020 và các năm tới, giải quyết được phần lớn công ăn việc làm cho CBCNV và người lao động Công ty. Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc xác định sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Trong đó tập trung ưu tiên công tác thi công các dự án Thái Bình 2 và Long Sơn, công tác tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài ngành Dầu khí, các dự án Điện gió, nhà giàn DK, các dự án của VSP, công tác O&M các công trình dầu khí và năng lượng, các gói thầu còn lại tại Dự án Long Sơn, các gói thầu chế tạo thiết bị…; tập trung đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ, tái cấu trúc tài chính và công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững.

     Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của PVC-MS

Stt

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2020

1.

   Giá trị sản lượng

828,0 tỷ đồng

2.

   Doanh thu

680,0 tỷ đồng

3.

   Lợi nhuận trước thuế

-

4.

   Nộp ngân sách nhà nước

34,00 tỷ đồng

5.

   Công tác đầu tư

0

6.

   Tỷ lệ chia cổ tức (%)

0

     Thay mặt Lãnh đạo Công ty Mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc đã ghi nhận sự nỗ lực của PVC-MS trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD trong giai đoạn cực kỳ khó khăn này, khó khăn ở đây bên cạnh khách quan còn có chủ quan của đơn vị, không chuyển mình kịp với cơ chế thị trường. Về chiến lược dài hạn, Tổng công ty vẫn giữ PVC-MS là đơn vị nòng cốt để thực hiện các dự án lớn nhỏ trong, ngoài ngành và khu vực. Trọng tâm của PVC tập trung vào việc hoàn thành dự án NMNĐ Thái Bình 2 và tiến tới vận hành nhà máy sau khi hoàn thành. Tổng công ty sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa công việc cho PVC-MS, đặc biệt đảm bảo về dòng tiền để đơn vị triển khai hoạt động sản xuất. Đồng thời, sẽ luôn theo sát, hỗ trợ và tiếp tục phối hợp cùng PVC-MS và các đơn vị thành viên tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của các bên để triển khai thực hiện các dự án sắp tới như các dự án Điện gió một thị trường tiềm năng. Vì vậy, PVC-MS phải có chiến lược giữ chân người lao động giỏi, nâng cao năng lực tiếp thị đấu thầu, phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng Bãi cảng, các dịch vụ chế tạo trên bờ, ưu tiên công tác thu hồi công nợ, tối ưu hóa, cân đối dòng tiền để chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các dự án lớn trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong xu thế chung hiện nay, ngành Dầu khí vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, PVC-MS cần tập trung cao độ hơn nữa để nâng cao năng lực cạnh tranh, đủ tầm thực hiện các dự án lớn trong và ngoài nước.

anh-Dong.JPG

Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó TGĐ Tổng Công ty PVC phát biểu tại Đại hội

     Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã giải đáp những câu hỏi, chất vấn của cổ đông xoay quanh tình hình hoạt động SXKD và tài chính của đơn vị, liên quan đến quyền lợi của các cổ đông, Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, các Dự án Điện gió Thăng Long – Kê Gà… Với những khó khăn mà PVC-MS đã và đang phải đối mặt, Ban lãnh đạo Công ty cũng rất mong các cổ đông thấu hiểu, chia sẻ, tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với PVC-MS. Đồng thời, cũng khẳng định rằng với chiến lược phát triển Công ty bền vững và lâu dài dựa trên nền tảng được xây dựng trong hơn 36 năm qua cùng với thế mạnh về nguồn lực và thương hiệu của mình, PVC-MS sẽ sớm vượt qua các khó khăn, thách thức hiện tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2020, từng bước vực dậy và nâng tầm vị thế của PVC-MS.

Ra-mat.JPG

Ra mắt HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của PVC-MS đã thành công tốt đẹp với việc thông qua tất cả các nội dung Báo cáo và Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%. Đại hội lần này cũng đã thông qua nhân sự trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó HĐQT gồm 05 thành viên: Ông Đinh Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT; Ông Đinh Văn Tân – Thành viên HĐQT; Ông Lim Hau Guan - Thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT; Ông Lương Phi Hùng - Thành viên độc lập HĐQT; Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát; Ông Hoàng Văn Hải - TV Ban kiểm soát, Ông Phạm Chu Tứ - TV Ban kiểm soát.

PVC-MS

Bài viết liên quan

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ký thỏa thuận hợp tác Chiến lược với Hiệp hội Doanh nhân &Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)

PVC-MS hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7)

4 dự án đầu tư về năng lượng trị giá hơn 20 tỷ USD đã được ký kết

Điện gió ngoài khơi – cơ hội mới cho doanh nghiệp dầu khí

Ký thỏa thuận hợp tác giữa EE/VSP/PVC-MS về dự án điện gió Thăng Long - Bình Thuận

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu: Gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống vận chuyển than và đá vôi - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Thông báo bán thanh lý xe ô tô

Công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Thông báo địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVC-MS

PVC-MS khởi công thực hiện gói thầu “Mua sắm, Thiết kế và Gia công chế tạo, Lắp đặt PLEM spool and Tie-in Spool giàn Rồng Đôi” - Khách hàng KNOC