Vietsovpetro: Giàn Thỏ Trắng 3 chính thức khai thác dòng dầu đầu tiên
Ngày đăng: 22/05/2017

Vào lúc 7 giờ 00 sáng 7/5, tại mỏ Thỏ Trắng, giàn Thỏ Trắng 3 (ThTC-3) đã chính thức khai thác dòng dầu đầu tiên tại giếng khoan 37P, lưu lượng dầu ban đầu thu được là 164 tấn/ngày đêm. Mỏ Thỏ Trắng nằm trong bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam.

Giàn ThTC-3 được các nhà thầu trong nước tự thực hiện hoàn chỉnh từ khâu thiết kế, thi công, lắp đặt và chạy thử. Giàn ThTC-3 được thiết kế cho 12 giếng với 12 lỗ khoan với công suất thiết kế để khai thác 3.000 tấn chất lỏng/ngày đêm; 1,5 triệu m3 khí/ngày đêm.

Công trình ThTC-3 mỏ Thỏ Trắng thuộc Lô 09-1 ở độ sâu 47m nước, gồm có khối chân đế (bao gồm chân đế, cọc, bến cập tàu, ống tách nước), dầm chịu lực MSF và khối thượng tầng. Khối lượng chân đế nặng 850 tấn, cọc 920 tấn, bến cập tàu 66 tấn, ống tách nước 300 tấn, khối lượng MSF 210 tấn, khối lượng khối thượng tầng 980 tấn, khối lượng sân bay 180 tấn, khối lượng cần xả khí 30 tấn.

Giàn Thỏ Trắng 3 (ThTC-3)

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã khởi công chế tạo khối chân đế và dầm chịu lực MSF vào ngày 01/6/2016, khối thượng tầng ngày 01/7/2016; đã hoàn thành khối chân đế ngày 21/8/2016 và hoàn thành khối thượng tầng vào ngày 20/03/2017. So với các công trình trước với nhiều hạng mục phải đi mua, thuê chế tạo, với ThTC-3 đã tự thực hiện thành công công tác thiết kế, mua sắm và chế tạo nhiều hạng mục quan trọng.

Năm 2017, nhằm đảm bảo kế hoạch khai thác dầu đạt 5 triệu tấn và duy trì sản lượng khai thác ở các năm tiếp theo, Vietsovpetro đã không ngừng tìm kiếm gia tăng trữ lượng, đồng thời khẩn trương xây dựng và đưa vào khai thác các công trình mới. Hội đồng thứ 47 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã quyết định xây dựng và đưa vào khai thác giàn Thỏ Trắng 3 trong tháng 5/2017 (dự kiến vào ngày 20/5/2017).

Với việc hoàn thành các hạng mục công việc và đưa giàn ThTC-3 vào khai thác sớm hơn kế hoạch 13 ngày, dự kiến làm gia tăng sản lượng khai thác dầu cho Vietsovpetro tổng cộng hơn 7.000 tấn trong năm 2017, góp phần quan trọng để Vietsovpetro phấn đấu hoàn thành kế hoạch khai thác 5 triệu tấn dầu năm 2017.

Theo PVN.

Bài viết liên quan

PVC-MS TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

Đảng ủy PVC-MS tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

PVC-MS tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Công ty và Người Lao động

Lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ Quyền giám đốc và quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

PXS-CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

PXS - Tài liệu ĐHĐCĐ 2018, Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Công đoàn PVC-MS tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và tháng Công nhân 2018.

PXS-CBTT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Thông báo chốt danh sách cổ đông

PXS-CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018