• Liên hệ
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng form hoặc các số điện thoại dưới đây.
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
  • Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Việt Nam
  • Điện thoại: (84-254) 3 848 229.
  • Fax: (84-254) 3 848 404.
  • Email: sales@pvc-ms.vn