PVC-MS hoàn thành 86% khối lượng công việc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Sau một năm khởi công xây dựng Dự án gia công chế tạo kết cấu thép Nhà Tuabine và Nhà Điều khiển trung tâm thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công ty Cổ phần kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã gia công chế tạo 8.700 tấn kết cấu thép cho nhà tua bin Unit 1 và Unit1 2, lắp dựng hoàn thành 6.100 tấn kết cấu. Đến nay, phần lắp dựng kết cấu thép và sàn bê tông, gratting của nhà tua bin Unit 1 đã cơ bản hoàn thiện. Tổng khối lượng công việc ...

Bản quyền © 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY  DẦU KHÍ
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: (84-64) 3 848 229.

Fax: (84-64) 3 848 404.
Email: sales@pvc-ms.vn

 


Powered by PhamGiaTech