PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày đăng: 03/05/2017

Sáng ngày 28/04/2017, tại Trụ sở PVC-MS, 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (Mã chứng khoán PXS) đã tổ chức thành công.

Đến dự đại hội, về phía Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Huy Hòa, Ủy viên HĐQT; ông Nguyễn Văn Lai, Trưởng Ban Kiểm soát.

Về phía đối tác chiến lược của PVC-MS có ông Lim Hau Guan, Giám đốc điều hành Công ty Mepcom Offsore & Marine Pte. Ltd, thành viên HĐQT PVC-MS và đại diện các tổ chức ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, các đơn vị tư vấn, các đơn vị bạn và các đối tác của PVC-MS, các vị trong Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các Phòng ban/ Chi nhánh trực thuộc cùng 319 cổ đông đại diện cho 40.043.085 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,74% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

DSC_3382.JPG

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Tất Thành, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Đình Thế, Phó chủ tịch HĐQT; Thái Doãn Thuyết, Ủy viên HĐQT, phó giám đốc và ông Lim Hau Guan, Uỷ viên HĐQT;

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua 11 nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017; Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2017; Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và kế hoạc chi trả năm 2017; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

DSC_3336.JPG

Ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty và hơn 1.500 CBCNV PVC-MS xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn tin tưởng, hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PVC-MS trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Ông Đỗ Văn Quang cũng cho biết: năm 2016 là một năm rất khó khăn đối với ngành Dầu khí nói chung và PVC-MS nói riêng, giá dầu vẫn biến động ở mức thấp, các dự án bị xem xét dừng và giãn tiến độ triển khai, áp lực cạnh tranh quốc tế và trong nước ngày càng tăng đã tác động mạnh mẽ tới hoạt động SXKD của PVC-MS. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn/ Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, sự hỗ trợ của các đơn vị thành viên của Tập đoàn, Bộ quốc phòng, sự tin tưởng của các cổ đông, sự đoàn kết nhất trí và thống nhất cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể CBCNV, NLĐ Công ty, năm qua mặc dù không đạt các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng PVC-MS vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng so với các đơn vị trong ngành, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, tỷ lệ chia cổ tức (13%) cho các Nhà đầu tư, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Bước sang năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban giám đốc tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

DSC_3341.JPG

Ông Phạm Tất Thành, Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, ông Phạm Tất Thành, Giám đốc Công ty cho biết: năm 2016, PVC-MS đã đạt 1.785,19 tỷ đồng sản lượng, 1.554,14 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 110,54 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện thành công và bàn giao các dự án đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng theo đúng thiết kế và tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Đồng thời thực hiện mạnh mẽ công tác tái cơ cấu đổi mới doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Công ty sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm thêm các hợp đồng mới, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, chú trọng vào các giải pháp quản trị, tái cơ cấu đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty và đây cũng sẽ là năm bản lề để PVC-MS tạo đà phát triển đi lên trong những năm tiếp theo.

DSC_3392.JPG

Ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty phát biểu tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Công ty Mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT phát biểu nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn ngành gặp rất nhiều khó khăn thì năm 2016 PVC-MS đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD với mức tăng trưởng khá. Là năm Công ty sử dụng hiệu quả nhất việc luân chuyển dòng tiền và là Công ty duy nhất trong toàn Tổng Công ty giữ mức chi trả cổ tức 13%. Tuy nhiên trong xu thế chung hiện nay, ngành Dầu khí vẫn còn nhiều khó khăn thách thức khi giá dầu chưa có dấu hiệu phục hồi, chính vì vậy, PVC-MS cần tập trung cao độ hơn nữa để tái cơ cấu Doanh nghiệp, ưu tiên nguồn lực chất lượng cao cho các Dự án, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Ông Bùi Ngọc Thắng cũng đề nghị PVC-MS cần nhanh chóng rà soát lại các đầu mục công việc tại các Dự án mà PVC làm Tổng thầu, những phần việc nào PVC-MS có thể đảm nhận sẽ được ưu tiên tối đa để thực hiện. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần tập trung xúc tiến các công việc cần thiết để tham gia tiếp thị các Dự án Cá Voi Xanh, Lô B Ô-Môn, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn… Đồng thời, HĐQT và Ban lãnh đạo PVC-MS phải đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển dịch vụ vươn ra thị phần Quốc tế. Các giải pháp phát triển của Công ty lưu ý có tính kế thừa, đồng thời có điểm nhấn mang tính đột phá để phát triển bền vững.

Tại đại hội, các cổ đông đã nghe Đoàn chủ tịch giải thích những câu hỏi của cổ đông xung quanh vấn đề triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành doanh nghiệp, quyền lợi của các cổ đông và những vấn đề liên quan nhằm xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các  nội dung báo cáo và tờ trình về giải pháp lãnh đạo, điều hành và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVC-MS với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%. Tại Đại hội cũng đã ra mắt Thành viên HĐQT mới là ông Thái Doãn Thuyết, Phó giám đốc Công ty PVC-MS.

DSC_3401.JPG

DSC_3405.jpg

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của PVC-MS

Stt

Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch 2017

1

Sản lượng

Tỷ đồng

1.404,00

2

Doanh thu

Tỷ đồng

1.224,00

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

80,00

4

Nộp NSNN

Tỷ đồng

105,00

5

Giá trị đầu tư

Tỷ đồng

32,74

6

Dự kiến chia cổ tức

%

8%

PVC-MS.

Bài viết liên quan

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

PXS-CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

PXS - Tài liệu ĐHĐCĐ 2018, Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Công đoàn PVC-MS tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và tháng Công nhân 2018.

PXS-CBTT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Thông báo chốt danh sách cổ đông

PXS-CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Đảng ủy PVC-MS tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần 14 nhiệm kỳ 2015-2020

Đoàn Thanh niên PVC-MS tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Khởi công khối thượng tầng giàn CTC1- WHP Dự án Cá Tầm 01- Lô 09-3/12

Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, Người đại diện vốn tại Tổng công ty Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)