PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Ngày đăng: 01/07/2021

Sáng ngày 30/6/2021, tại Trụ sở số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Kêt cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

DHCD1-1.jpg

Toàn cảnh Đại hội 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 02 nhân sự: Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đinh Văn Tân - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc PVC-MS.

DHCD2.jpg

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự Đại hội có 21 cổ đông, bao gồm cổ đông trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 37.191.883 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61,99% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, năm 2020 PVC-MS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, cụ thể: Sản lượng đạt 1.466,15 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.138,76 tỷ đồng, tương đương 177,07% và 167,46% so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế 1,86 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 3,39 tỷ đồng, Nộp ngân sách Nhà nước 42,39 tỷ đồng tương ứng đạt 124,67% so với kế hoạch. Sản lượng và doanh thu chính của PVC-MS trong năm 2020 ổn định hơn năm trước nhờ thực hiện Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam – Long Sơn (Gói A2 và Gói G) và các phần việc tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Trong năm, PVC-MS cũng đã ký thêm được hợp đồng Gói thầu Gia công chế tạo, lắp đặt hệ thống vận chuyển than và đá vôi của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện tại, Gói thầu này đang trong quá trình chuẩn bị để đi vào thi công.

DHCD5.jpg

Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-MS trình bày báo cáo tại Đại hội

Về kế hoạch trọng tâm năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc PVC-MS xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi công tại Dự án Long Sơn và Nhiệt điện Thái Bình 2, sắp xếp ổn định về tài chính, đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài ngành Dầu khí, phấn đấu ký kết được ít nhất một hợp đồng thi công có giá trị lớn tại dự án điện ngoài ngành, từng bước phục hồi lại vốn Chủ sở hữu. Với mục tiêu duy trì ổn định SXKD và có lợi nhuận, kế hoạch SXKD năm 2021 của PVC-MS đặt ra như sau: Sản lượng: 1.164,00 tỷ đồng; doanh thu: 1.085,00 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 3,00 tỷ đồng; nộp NSNN:70,00 tỷ đồng; công tác đầu tư: 34,50 tỷ đồng.

DHCD4.jpg

Ông Đinh Văn Tân - Thành viên HĐQT, Giám đốc PVC-MS trình bày báo cáo tại Đại hội

Trên tinh thần nghiêm túc, phát huy trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến xây dựng, các cổ đông đã nhất trí 100% thông qua 10 nội dung được trình bày tại Đại hội, gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021; Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

DHCD-1.jpg

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để tránh nguy cơ lây lan trong mùa dịch bệnh mà vẫn đảm bảo các quy định của Đại hội, PVC-MS đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ và tại địa phương. Trong đó, thực hiện thông điệp "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" tại địa điểm tổ chức Đại hội; hạn chế số lượng đại biểu, đối tác. Đồng thời, khuyến nghị các cổ đông, nhất là những cổ đông ở các vùng dịch thực hiện việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

DHCD3.jpg

PVC-MS tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid tại địa điểm tổ chức Đại hội

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc, PVC-MS đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Điều này đã góp phần tạo thêm niềm tin cho Tập thể lãnh đạo và CBCNV của PVC-MS ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các hoạt động SXKD, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

PVC-MS

Bài viết liên quan

PVC-MS được ghi nhận có nhiều thành tích trong công tác phòng chống Covid-19

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 7/8 đến 14/8/2022

PVC-MS đạt giải trong Hội thi Tay nghề Dầu khí 2022

PVC-MS tích cực hưởng ứng Hội thi Tay nghề Dầu khí 2022.

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 31/7 đến 7/8/2022

PVC-MS và các đơn vị thuộc PetroCons Phía Nam tích cực hưởng ứng Hội thao Ngành Dầu khí năm 2022.

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 24/7 đến 31/7/2022

Chi Hội Cựu Chiến binh Phía Nam tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương Binh Liệt sỹ

Công đoàn PVC-MS tập trung ghi nhận cống hiến, khích lệ tinh thần người lao động trong quý II/2022

Các sự kiện nổi bật của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong tuần từ ngày 10/7 đến 17/7/2022.