PXS - Tài liệu ĐHĐCĐ 2018, Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội
Ngày đăng: 04/06/2018

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Mã chứng khoán: PXS) công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông, Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội năm 2018:

   + Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

   + Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

   + Giấy xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

   + Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018

Trân trọng thông báo!

PVC-MS

Bài viết liên quan

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

PXS-CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

Công đoàn PVC-MS tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và tháng Công nhân 2018.

PXS-CBTT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Thông báo chốt danh sách cổ đông

PXS-CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Đảng ủy PVC-MS tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần 14 nhiệm kỳ 2015-2020

Đoàn Thanh niên PVC-MS tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Khởi công khối thượng tầng giàn CTC1- WHP Dự án Cá Tầm 01- Lô 09-3/12

Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, Người đại diện vốn tại Tổng công ty Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)

Ban Nữ công PVC-MS họp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3